Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 2024-05-08 och gäller för medborgare och lagligt permanent bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

I den här sekretesspolicyn redogör vi för vad vi gör med de uppgifter som vi får om dig via https://www.mkdack.se. Vi rekommenderar att du läser denna redogörelse noggrant. Vid vår behandling följer vi kraven i lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Det innebär bland annat att:

 • vi redogör tydligt för de syften för vilka vi behandlar personuppgifter. Detta gör vi genom denna integritetspolicy;
 • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;
 • vi begär först ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i de fall som kräver ditt samtycke;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detta även av de parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
 • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller att få dem korrigerade eller raderade på din begäran.

Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfte, uppgifter och lagringsperiod

Vi kan samla in eller ta emot personlig information för ett antal syften som är kopplade till vår affärsverksamhet och som kan inkludera följande: (klicka för att expandera)

2. Cookies

Vår webbplats använder cookies. För mer information om cookies, se vår Cookiepolicy

3. Praxis för offentliggörande av uppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter om vi är skyldiga att lämna ut dem enligt lag eller domstolsbeslut, som svar på ett brottsbekämpande organ, i den mån det är tillåtet enligt andra bestämmelser i lagen, för att tillhandahålla information eller för en utredning av en fråga som rör den allmänna säkerheten.

Om vår webbplats eller organisation tas över, säljs eller är inblandad i en sammanslagning eller ett förvärv kan dina uppgifter avslöjas för våra rådgivare och eventuella potentiella köpare och överlämnas till de nya ägarna.

Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Google.

Google får inte använda uppgifterna för andra Google-tjänster.

Vi blockerar uppgifter om fullständiga IP-adresser.

4. Säkerhet

Vi har åtagit oss att skydda personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast nödvändiga personer har tillgång till dina uppgifter, att tillgången till uppgifterna är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder regelbundet ses över.

5. Tredje-parts webbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte för webbplatser från tredje-part som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder dessa webbplatser.

6. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna integritetspolicy för att få kännedom om eventuella ändringar. Dessutom kommer vi att aktivt informera dig när det är möjligt.

7. Tillgång till och ändring av dina uppgifter

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta oss genom att använda informationen nedan. Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att få veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas.
 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi känner till.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att komplettera, korrigera, få dina personuppgifter raderade eller blockerade när du vill.
 • Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke och få dina personuppgifter raderade.
 • Rätt att överföra dina uppgifter: Du har rätt att begära ut alla dina personuppgifter från den personuppgiftsansvarige och överföra dem i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att invända: Du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi tar hänsyn till detta, om det inte finns motiverade skäl för behandlingen.

Se till att du alltid tydligt anger vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar uppgifter om fel person.

8. Inlämning av klagomål

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi hanterar (ett klagomål om) behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

9. Kontaktuppgifter

MK Däck & Reparationer
Majsvägen 8, 579 91 Bockara
Sverige
Webbplats: https://www.mkdack.se
E-post: mkdackrep@gmail.com
Telefonnummer: +4649177200

10. Data Requests

För de vanligaste förfrågningarna erbjuder vi dig också möjligheten att använda vårt formulär för dataförfrågning

×

Bilaga

Forminator Forms

Which forms collect personal data?

If you use Forminator PRO to create and embed any forms on your website, you may need to mention it here to properly distinguish it from other forms.

What personal data do we collect and why?

By default Forminator captures the <strong>IP Address</strong> for each submission to a Form. Other personal data such as your <strong>name</strong> and <strong>email address</strong> may also be captured, depending on the Form Fields.

Note: In this section you should include any personal data you collected and which form captures personal data to give users more relevant information. You should also include an explanation of why this data is needed. The explanation must note either the legal basis for your data collection and retention of the active consent the user has given. 

Suggested text: When visitors or users submit a form, we capture the <strong>IP Address</strong> for spam protection. We also capture the <strong>email address</strong> and might capture other personal data included in the Form fields.

How long we retain your data

By default Forminator retains all form submissions <strong>forever</strong>. You can change this setting in <strong>Forminator</strong> » <strong>Settings</strong> » <strong>Privacy Settings</strong>

Suggested text: When visitors or users submit a form we retain the data for 30 days.

Where we send your data

Suggested text: All collected data might be shown publicly and we send it to our workers or contractors to perform necessary actions based on the form submission.

Third Parties

If your forms utilize either built-in or external third party services, in this section you should mention any third parties and its privacy policy.

By default Forminator Forms can be configured to connect with these third parties:

 • Akismet. Enabled when you installed and configured Akismet on your site.
 • Google reCAPTCHA. Enabled when you added reCAPTCHA on your forms.
 • hCaptcha. Enabled when you added hCaptcha on your forms.
 • Mailchimp. Enabled when you activated and set up Mailchimp on Integrations settings.
 • ActiveCampaign. Enabled when you activated and set up ActiveCampaign on Integrations settings.
 • Aweber. Enabled when you activated and set up Aweber on Integrations settings.
 • Campaign Monitor. Enabled when you activated and set up Campaign Monitor on Integrations settings.
 • Google Drive. Enabled when you activated and set up Google Drive on Integrations settings.
 • Trello. Enabled when you activated and set up Trello on Integrations settings.
 • Slack. Enabled when you activated and set up Slack on Integrations settings.

Suggested text: 

We use Google reCAPTCHA for spam protection. Their privacy policy can be found here : https://policies.google.com/privacy?hl=en.

We use hCaptcha for spam protection. Their privacy policy can be found here : https://www.hcaptcha.com/privacy.

We use Akismet Spam for spam protection. Their privacy policy can be found here : https://automattic.com/privacy/.

We use Mailchimp to manage our subscriber list. Their privacy policy can be found here : https://mailchimp.com/legal/privacy/.

We use ActiveCampaign to manage our subscriber list. Their privacy policy can be found here : https://www.activecampaign.com/privacy-policy/.

We use Aweber to manage our subscriber list. Their privacy policy can be found here : https://www.aweber.com/privacy.htm.

We use Campaign Monitor to manage our subscriber list. Their privacy policy can be found here : https://www.campaignmonitor.com/policies/#privacy-policy.

We use Google Drive and Google Sheets to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://policies.google.com/privacy?hl=en.

We use Trello to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://trello.com/privacy.

We use Slack to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://slack.com/privacy-policy.

 

Forminator Forms

Which forms collect personal data?

If you use Forminator PRO to create and embed any forms on your website, you may need to mention it here to properly distinguish it from other forms.

What personal data do we collect and why?

By default Forminator captures the <strong>IP Address</strong> for each submission to a Form. Other personal data such as your <strong>name</strong> and <strong>email address</strong> may also be captured, depending on the Form Fields.

Note: In this section you should include any personal data you collected and which form captures personal data to give users more relevant information. You should also include an explanation of why this data is needed. The explanation must note either the legal basis for your data collection and retention of the active consent the user has given. 

Suggested text: When visitors or users submit a form, we capture the <strong>IP Address</strong> for spam protection. We also capture the <strong>email address</strong> and might capture other personal data included in the Form fields.

How long we retain your data

By default Forminator retains all form submissions <strong>forever</strong>. You can change this setting in <strong>Forminator</strong> » <strong>Settings</strong> » <strong>Privacy Settings</strong>

Suggested text: When visitors or users submit a form we retain the data for 30 days.

Where we send your data

Suggested text: All collected data might be shown publicly and we send it to our workers or contractors to perform necessary actions based on the form submission.

Third Parties

If your forms utilize either built-in or external third party services, in this section you should mention any third parties and its privacy policy.

By default Forminator Forms can be configured to connect with these third parties:

 • Akismet. Enabled when you installed and configured Akismet on your site.
 • Google reCAPTCHA. Enabled when you added reCAPTCHA on your forms.
 • hCaptcha. Enabled when you added hCaptcha on your forms.
 • Mailchimp. Enabled when you activated and set up Mailchimp on Integrations settings.
 • ActiveCampaign. Enabled when you activated and set up ActiveCampaign on Integrations settings.
 • Aweber. Enabled when you activated and set up Aweber on Integrations settings.
 • Campaign Monitor. Enabled when you activated and set up Campaign Monitor on Integrations settings.
 • Google Drive. Enabled when you activated and set up Google Drive on Integrations settings.
 • Trello. Enabled when you activated and set up Trello on Integrations settings.
 • Slack. Enabled when you activated and set up Slack on Integrations settings.

Suggested text: 

We use Google reCAPTCHA for spam protection. Their privacy policy can be found here : https://policies.google.com/privacy?hl=en.

We use hCaptcha for spam protection. Their privacy policy can be found here : https://www.hcaptcha.com/privacy.

We use Akismet Spam for spam protection. Their privacy policy can be found here : https://automattic.com/privacy/.

We use Mailchimp to manage our subscriber list. Their privacy policy can be found here : https://mailchimp.com/legal/privacy/.

We use ActiveCampaign to manage our subscriber list. Their privacy policy can be found here : https://www.activecampaign.com/privacy-policy/.

We use Aweber to manage our subscriber list. Their privacy policy can be found here : https://www.aweber.com/privacy.htm.

We use Campaign Monitor to manage our subscriber list. Their privacy policy can be found here : https://www.campaignmonitor.com/policies/#privacy-policy.

We use Google Drive and Google Sheets to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://policies.google.com/privacy?hl=en.

We use Trello to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://trello.com/privacy.

We use Slack to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://slack.com/privacy-policy.