Våra bästa tips

Kvinna som skruvar på AC i bilen

Ta hand om din AC

Har din AC i bilen slutat fungera eller fått sämre effekt? Ett AC-system behöver regelbunden service för att alltid fungera effektivt.

Hur ofta bör AC-systemet servas?

AC-system bör servas hos certifierade verkstäder kontinuerligt. Vid en service töms, vägs och renas köldmediet för att sedan återfyllas. MK Däck & Reparation rekommenderar att du gör en AC-service vartannat år.

AC-system tappar cirka 5-8% köldmedia/år och denna förlust gör att kompressorn får arbeta hårdare för att uppnå samma effekt vilket på längre sikt kan skapa kompressorhaveri.

Att regelbundet kontrollera och göra en AC-service när du lämnar din bil på service gör att du undviker onödiga kostnader och reparationer i framtiden.

Använda AC på vintern?

AC-systemet startar om din bil har defrosterfunktion. För att snabbt ta bort fukt och få torr varm luft på vindrutan startar AC-kompressorn och denna funktion används året runt. Är bilen utrustad med elektronisk klimatanläggning måste AC-systemet fungera för att hela anläggningen ska fungera.

Vad kan du göra själv?

Som bilägare finns det några saker du kan göra för att hålla din anläggning i gott skick:

  • Byt kupéfilter kontinuerligt. Smuts lägger sig gärna runt förångaren och bidrar till dålig lukt om man haft systemet avstängt. Du kan åtgärda dålig lukt med ett bakteriedödande medel som sprutas på förångaren.
  • När du tvättar bilen bör du spola rent kondensorn från insekter, salt och smuts. Det håller kondensorn i gott skick.
  • Om fordonet har en manuell knapp för AC-systemet så rekommenderar vi att du kör systemet med jämna mellanrum även under den kalla årstiden.

Följ gärna våra sociala kanaler!